29 Temmuz 2009 Çarşamba

Bütünleşik Pazarlama İletişimi kimdir diye soranlara bir cevapPazarlama İletişimi ve Stratejileri
Rekabet Üstünlüğü Bıcaklarla Yapılan Bir Kavgada, Bir Tabancaya Sahip Olmak Gibidir.
Anonim
Son yıllarda artan iletişim aracları ile birlikte kurumlar hedef kitlelerini yakalamakta güçlük çekmeye başladı hangisi daha etkili hangi yolla daha fazla geri dönüş alırız kaygısına düştüler ve tam o sırada Pazarlama İletişimi kavramı ortaya çıktı ve kendini tanıttı ''Bir kuruluşun var oluşuyla ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vadettiği, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür'' diyerek ciddi olduğunu gösterdi. Tanımlardan yola çıkarak eğer kafamızda bir yere oturtmak istiyorsak BPİ(IMC) tam olarak bir kurumun pazarlama için yaptığı çabaların yanı sıra onun kurum içindeki ilişkileri, sosyal sorumluluk açısından izlediği politika ve bunların sonunda doğrudan ve ya dolaylı olarak satışların artmasının beklenmesi nihayetinde şirketin uzun yıllar ayakta kalması planlanmaktadır.


Pazarlama iletişimi Nasıl büyüdü küçüklükten olgunlaşmaya ne yedi ne yemedi...

Pazarlama çalışmaları ilk 1'e 1 ilişkiye geçen insanın en ilkel anlamda takas yapması ile sen bana pirinc ver ben sana tavuk veriyim şeklinde başladı bunlar herhangi bir iletişim aracına sahip olmadığından samimi yüz yüze bir iletişim yaşıyorlar, daha sonraki dönemlerde ise lidyalıların büyük icadı olan ve tarihin akışını değiştiren Para devreye girdi ve artık bir ürünle - para takas oldu ve bunlar gene samimi yüz-yüze yaptılar alışverişlerini. EE baktı bunlar üreten parayı kapıyor, sonra aralarından biri çıkıp ben ihtiyacımdan fazla üretiyim daha fazla paraya sahip olayım demiş ve kazandığı parayla daha fazla köle sahibi olup üretimi daha da arttırmış ve kitlesel satış - fiyat bu zamanlarda ileride ki kadar olmasada rakipler çıktığından biraz ortam kızıştığından bu sahipler hafiften kendilerini öne çıkarıcak faliyetlere geçmişler, evet en ilkel reklam ve pazarlama çalışmaları(gazeteler).Sonraki dönem ise 1960 a kadar olan dönem kitlesel iletişime tam anlamıyla geçiliyor ve rekabette artıyor fakat 2 büyük savaştan sonra insanlar pek düşünmeye fırsat bulamıyor ve bu da firma sahiplerinin işine geliyor ve tek yönlü pazarlama çalışmaları yapılıyor ve herhangi bir tüketici iç görüsü falan dikkate alınmıyor yani Mal-Fiyat-Dağıtım üzerine yoğunlaşılıyor. 1960 lardan sonra ise artan rekatbet globalleşme ve tüketicinin daha fazla bilgilenmesi doğrultusunda nihayet Klasik Pazarlama Dönemi başlıyor fakat bunlar şimdikine kıyasla çok ilkel tavırlar basit Reklam, Halkla ilişkiler, Fuar ve Doğrudan Pazarlama faliyetleri gibi bunların meydana gelmesinde büyük katkıda bulunan ve pazarlamanın babası olan Philip Kotler bu dönemde yaşamıştır. Ve ve ve en son ise Bütünleşik Pazarlama İletişimi Dönemi, bu dönem kurumlar için zorlu rekabetin, artan iletişim ağının(cep telefonu,internet), eğitimli hedef kitlenin, ve yeniliği arayan çalışmaların olduğu bir dönemdir.Bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreç hem de bir konsepttir. Süreçtir, çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bir konseptir, çünkü pazarda üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı pazarlama iletişimi faaliyetlerinin pazarlama karması ile bütünlük sağlayacak genel bir sinerji sağlamaktadır. Eğer bu piyasada bir kurum hayatta kalmak istiyorsa bunların hepsini göze alıp yapmalıdır yoksa kaybolup gidecektir.

Pazarlama iletişimi Elemanları

Başta 4P ile başlayan pazarlama macerası daha sonrasında 4C ye daha sonrasında da farklı adlarla çıktı kim ne derse desin temel elemanlar belli fakat yeni oyuncularda oyuna katılmadı değil.
4P Price - Product - Place - Promotion
4C Cost of satisfy - Consumer wants and needs - Convenience to buy - Communication

 • Reklam
 • Halkla ilişkiler
 • Satış geliştirme
 • Satış personeli ve kişisel satış
 • Ürünün ambalajı, stili, rengi
 • Marka
 • Satış noktalarının yeri ve niteliği
 • Müşteri hizmetleri
 • Satış sonrası hizmetler
 • Doğrudan pazarlama
 • Pazarlama araştırmaları
 • Yeni ürün geliştirme
 • Kurum içi iletişim
diye açabiliriz...

Pazarlama Stratejilerinde ise...

Pazarlama iletişimi stratejileri pazarlama iletişimi amaçlı ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin seçimiyle ilgilidir.
Bütünleşik pazarlama stratejisi oluşturulurken göze alınması gereken unsurlar ise;
 • Pazarlama iletişimi stratejisine maruz kalacak hedef kitle birimlerini değerlendirmeye almak,
 • Hangi iletişim aracının en etkili şekilde mesaj ilettiğini belirlemek,
 • İletişimcinin, nerede ve ne zaman iletişim kuracağını ayarlamak,
 • Hangi pazarlama iletişimi karmasının kullanılacağına ve bütçesinin nasıl paylaştırılıcağını programlamak
bu öğeleri içeren bir stratejide kullanmamız gereken basamaklar sırasıyla;
 1. Pazarlama iletişim fırsatlarını değerlendirmek,
 2. Pazarlama iletişimi kaynaklarını analiz etmek,
 3. Pazarlama iletişim hedeflerini ortaya koymak,
 4. Alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmek ve değerlendirmek.
 5. Spesifik pazarlama iletişimi görevlerin ayırmak.
Pazarlama iletişimi stratejileri temelde; ürün – fayda stratejisi, imaj – kimlik stratejisi ve ürün – konumlandırma stratejisi olmak üzere üçe ayrılır.

Ürün - Fayda Stratejileri :
Ürün - fayda stratejileri, belirli bir ürün karakterini ve tüketiciye olan faydasını iletmek amacıyla oluşturulur. Bu stratejiler, ürünün sahip olduğu özellikler ve fonksiyonel açıdan yapabildikleri üzerine yoğunlaşır. Ürün - fayda stratejilerinin altında yatan düşünce; işletmenin pazarda kendi ürününü diğerlerinden ayıran özelliği bulmasıdır. Tüketici araştırmaları ya da yönetimsel sezgiler ile işletme, tüketici ihtiyacını tatmin edebilecek faydayı geliştirmeye çalışır.
İmaj - Kimlik Stratejileri :
İmaj stratejisinin ilk hedefi, spesifik markayı diğer markalardan ayırarak tüketici zihninde marka izlenimi yaratmaktır. İmaj stratejileri, psikolojik farklılıklar yaratarak başarılı ürün stratejisi yaratabilmektedir. Oysa ürün – fayda stratejileri, ürünün fiziksel ve işlevsel özelliklerini kullanarak ürün farklılığını iletebilmektedir.

Başarılı bir imaj stratejisi, işletmenin tüm iletişim değişkenlerinin koordinasyonu ve entegrasyonuna bağlıdır.

Kimlik stratejileri, imaj stratejilerinin genişletilmiş bir şeklidir. Kimlik stratejilerinde amaç marka imajını geliştirmektir. Ama, kimliğe önem veren ya da benimsiyen tüketiciler üzerinde marka imajı yaratmaya odaklanır. İmaj stratejileri ürün yönelimliyken, kimlik stratejileri tüketici yönelimlidir.

Ürün - Konumlandırma Stratejisi : Ürün konumlandırma, ürünü rakip ürünle bağdaştırarak ya da zaten akılllarda yer etmiş bir markayla bağlantı kurarak, markayı tüketici zihninde konumlandırmaya çalışan bir stratejidir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, pazarlama iletişimi çalışmalarının daha etkin ve daha planlı bir şekilde uygulanması gerekliliğinin bir sonucudur.

Kaynaklar ;
http://www.danismend.com/konular/pazarlamayon/PAZARLAMA%20ILETISIMI%20VE%20STRATEJILERI.htm

Bozkurt, İzzet. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ''Bütünleşik Pazarlama İletişimi Tarihsel Gelişimi Tablo''.

Ve bilgi birikimim...Hiç yorum yok: